-Aby skomplikowane badania naukowe (na przykład z dziedziny biologii) mogły być przeprowadzone w sposób niwelujący ryzyko pojawienia się błędów, niezbędne staje się stworzenie zaawansowanych baz danych katalogujących wszystkie informacje oraz wnioski wynikłe z tych badań.

-Tworzeniem takich baz zajmuje się dział nauki zwany bioinformatyką. Jak dokładnie przebiegają prace nad bazami biologicznych danych można przekonać się wchodząc na tę stronę – tutaj.

-Bioinformatycy w swojej pracy wykorzystują nie tylko potężną wiedzę biologiczną, ale również umiejętności związane z programowaniem i obsługiwaniem zaawansowanych aplikacji komputerowych.